top of page

PRZENIESIENIE KREDYTU DO INNEGO BANKU 

Dlaczego warto sprawdzić możliwość przeniesienia kredytu do innego banku?

 

Przede wszystkim dlatego, że sprawdzenie opłacalności przeniesienia kredytu jest całkowicie bezpłatne, a potencjalne korzyści mogą być znaczące.

 

Jakie oszczędności można osiągnąć? To bardzo indywidualna kwestia, zależna od obecnych warunków umowy kredytowej, pozostałej kwoty do spłaty oraz liczby pozostałych rat.

Przykład: osoba, która zaciągnęła kredyt hipoteczny w okresie najwyższych cen ofert bankowych, czyli tuż po wybuchu epidemii, z 10% wkładem własnym, otrzymywała marżę 3,49%. Zakładając, że wartość nieruchomości wzrosła od 2020 roku lub nieruchomość została ulepszona (np. remont), przenosząc kredyt hipoteczny do innego banku, można uzyskać marżę na poziomie 1,59%.

Sprawdźmy, czy opłaca się to:

Kwota kredytu: 400 000 zł Zaciągnięty w lipcu 2020 r., na 30 lat Pozostała kwota do spłaty: 389 132,80 zł Pozostały okres spłaty: 336 miesięcy Marża: 3,49%

Przenosząc kredyt do innego banku na marżę 1,59% przez okres 28 lat, obniżymy ratę o 454 zł oraz zmniejszymy wygenerowane odsetki o ok. 163 262 zł. Dzięki przeniesieniu kredytu, w oparciu o realne marże, można zmniejszyć ilość oddanych do banku odsetek o ponad sto sześćdziesiąt tysięcy złotych w okresie 28 lat.

Przeniesienie kredytu hipotecznego może być kojarzone z licznymi formalnościami i trudnościami, jednak tak naprawdę proces ten jest prosty. Wystarczy skontaktować się ze mną i przekazać informacje na temat warunków spłaty obecnego kredytu:

  1. Pozostała kwota do spłaty

  2. Liczba pozostałych rat

  3. Marża banku

  4. Ewentualne dodatkowe ubezpieczenia związane z kredytem

  5. Bank, w którym kredyt jest zaciągnięty, oraz informacja o ewentualnej prowizji za wcześniejszą spłatę

Po otrzymaniu tych danych, w ciągu kilku dni będę w stanie ocenić, czy przeniesienie kredytu ma sens w Waszym przypadku, a jeśli tak - jakie oszczędności można osiągnąć. Jeśli uznamy, że przeniesienie kredytu jest opłacalne, zajmę się przeprowadzeniem całego procesu. 

Zapraszam do kontaktu.

Karol Dziuba

bottom of page